logo Programează o vizionare

Politica de confidențialitate

Compania NEWGEN REAL ESTATE administrează și este proprietarul platformei https://newgen-rezidentiale.ro/ prin care dezvoltatorul imobiliar prezinta proiecte imobiliare construite sau plănuite pentru a fi edificate, în cadrul unor construcții eco-friendly în care sunt integrate facilitați care pun în valoare energia verde si regenerabilă. NEWGEN REAL ESTATE manifestă un interes deosebit pentru domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, având o preocupare constantă pentru îmbunătățirea proceselor interne și actualizarea mijloacelor informatice pentru a asigura o calitate superioară a activităților de prelucrare realizate, în acord cu normele legale în vigoare.

 

Drepturile de proprietate intelectuală aferente platformei https://newgen-rezidentiale.ro/, respectiv design, desene, reprezentări grafice și text care sunt disponibile în cadrul website-ului aparțin în exclusivitate companiei NEWGEN REAL ESTATE. De asemenea, logo-ul și denumirea companiei NEWGEN REAL ESTE sunt mărci înregistrate aparținând NEWGEN REAL ESTATE S.R.L. la OSIM la nivel European.

Această Politică de confidențialitate vă informează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu relația dumneavoastră în calitate de consumator/cumpărător sau persoana interesată de serviciile NEWGEN REAL ESTATE cu noi, având calitatea de dezvoltator imobiliar și totodată, având calitatea de Operator de date cu caracter personal. De asemenea, vă rugăm să rețineți că putem prelucra datele dumneavoastră personale în alte contexte, de exemplu când vizitați site-ul nostru web sau când ne sunteți partener de afaceri pentru diverse produse sau servicii.

 

In ce scopuri va prelucrăm datele personale?

Colectăm și folosim datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

 • Cunoașterea preferințelor dumneavoastră din punct de vedere imobiliar, în vederea personalizării, daca este cazul, a ofertelor NEWGEN REAL ESTATE;
 • Menținerea unei baze de date a consumatorilor interesați de imobilele construite si comercializate dar si de proiectele imobiliare viitoare și contactarea dumneavoastră in scopul prezentării ofertelor si proiectelor companiei;
 • Menținerea unei comunicări constante cu dumneavoastră în vederea realizării serviciilor care constituie obiect al platformei (prezentarea ofertelor imobiliare dezvoltate), sau în cazul în care transmiteți o solicitare/sesizare în atenția noastră pentru obținerea unei oferte personalizate;
 • Contactarea dumneavoastră în vederea informării constante cu privire la cele mai bune practici în domeniul imobiliar și a vă tine la curent cu noutățile companiei noastre, cu proiectele realizate si/sau cu stadiul realizării acestora, inovațiile create în domeniul construcției imobilelor din portofoliul nostru;
 • De a vă oferi posibilitatea de a transmite în cadrul unui formular de contact, o solicitare de vizionare sau o solicitare de oferta, ori altă sesizare în atenția NEWGEN REAL ESTATE;
 • Încheierea unui contract de vânzare cumpărare a imobilului disponibil si preferat, precum si îndeplinirea, realizarea sau executarea oricăror formalități premergătoare încheierii unui contrat de vânzare – cumpărare imobiliară, cum ar fi si fără a ne limita la aceste exemple: încheierea unui contract de rezervare a imobilului, dacă este cazul, încheierea unui act adițional de vânzare – cumpărare, a depunerii oricăror declarații solicitate de către notarul public instrumentator precum și, dacă este cazul, realizarea oricăror formalități presupuse de relația dumneavoastră cu banca creditoare in vederea achiziției imobilului.
 • Îndeplinirea cerințelor noastre de conformitate, cum ar fi cele care decurg din legile anticorupție, legile împotriva spălării banilor și alte legi privind infracțiunile economice, legile de reglementare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și cerințele de divulgare a unor date și informații privind activitatea comercială desfășurată, rezultate din legile aplicabile și dacă este cazul, codurile de auto-reglementare de conduită ca urmare a apartenenței noastre, acum sau în viitor, la diverse asociații comerciale.

 

Ce fel de date prelucram și cum facem acest lucru?

Putem colecta și utiliza datele dumneavoastră personale în următoarele situații:

Informațiile pe care ni le furnizați dumneavoastră

Colectăm datele dumneavoastră personale în funcție de diferitele tipuri de interacțiuni pe care le aveți cu noi. Astfel de date personale includ:

 • Numele și prenumele
 • Informații de contact și adresă, inclusiv adresa de domiciliu si adresa de e-mail, numărul de telefon
 • Țara de reședință
 • Informații cerute de lege in cadrul semnării unui contrat de vânzare – cumpărare (de regulă sunt solicitate în cadrul relațiilor notariale și ca urmare a încheierii formalităților privind achiziția unui imobil în România)
 • Informații prelucrate prin intermediul fișierelor cookies pe care le utilizăm în cadrul platformei, astfel cum precizăm în Politica de cookie.

 

Toate datele cu caracter personal și informațiile prelucrate le obținem de regulă direct de la dumneavoastră, prin completarea acestora în cadrul platformei, fără a utiliza resurse public disponibile pentru a vă contacta sau pentru a stabili o relație cu dumneavoastră.

 

În eventualitatea în care primim datele dumneavoastră de contact printr-o recomandare, la data primului contact pe care îl inițiem vom confirma cu dumneavoastră interesul manifestat pentru serviciile NEWGEN REAL ESTATE și vom prezenta pe scurt modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, solicitând-vă deopotrivă consimțământul pentru prelucrarea acestor date în scopul/scopurile declarat(e) conform prezentei Politici.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal având una sau mai multe dintre următoarele baze legale:

 • Am obținut consimțământul dumneavoastră prealabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale (Art. 6.1 lit. a, GDPR), în cazurile în care prelucrarea presupune necesitatea existentei acestei baze legale (consimțământ), cum ar fi utilizarea fișierelor cookie sau prelucrarea continua a informațiilor primite printr-o recomandare. Puteți să vă retrageți acordul în orice moment. Vă puteți retrage consimțământul pentru toate procesările sau pentru scopuri individuale alese de dumneavoastră. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea procesării pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragere. Vă puteți retrage consimțământul prin trimiterea unui e-mail la adresa vanzari@newgen-rezidentiale.ro.
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară pentru realizarea unui contract de vânzare cumpărare a unui imobil, sau a îndeplinirii formalităților si demersurilor necesare încheierii unui contract de vânzare – cumpărare încheiat între dumneavoastră și noi (articolul 6.1b GDPR). Termenii contractului se înscriu în prevederile acestei politici.
 • Prelucrarea este necesară pentru scopul unor interese legitime urmărite de noi sau de o terță parte, respectiv o banca cu care colaboram in cazuri punctuale, parteneri cu ajutorul cărora realizam materiale promoționale privind serviciile, proiectele sau campaniile pe care le organizam sau la care participam), cu excepția cazului în care aceste interese încalcă sau contrazic drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale care necesită o protecție sporită a datelor cu caracter personal (Articolul 6.1 f, GDPR). Astfel, interesul legitim al NEWGEN REAL ESTATE îl reprezintă menținerea unei baze de date în vederea transmiterii mostrelor personalizate consumatorilor interesați și stabilirea unei relații continue cu partenerii contractuali (brandurile) interesate de furnizarea produselor proprii în regim de “mostre”.

 

Unde vă transferăm datele?

Colaborăm cu alte organizații pentru a ne atinge scopurile. Prin urmare, putem trimite datele dumneavoastră cu caracter personal parțial sau în totalitate către unii dintre partenerii noștri contractuali, cum este cazul partenerului nostru care stochează datele informatice ale NEWGEN REAL ESTATE. În orice moment, ne puteți solicita o listă actualizată a partenerilor contractuali care prelucrează datele dumneavoastră personale ca urmare a relației încheiate cu NEWGEN REAL ESTATE, la adresa de mail vanzari@newgen-rezidentiale.ro iar persoana responsabilă cu preluarea solicitărilor privind prelucrarea datelor va reveni în cel mai scurt timp posibil, însă cel târziu în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării transmise.

Drept urmare, ne asigurăm că partenerii noștri sunt companii care au sediul sau sunt reprezentate în România și nu transferă datele dumneavoastră în afara României sau a Spațiului Economic European. Totodată, ne asigurăm că partenerii noștri respectă normele Regulamentului General privind Protecția Datelor și au implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal care vă aparțin.

De asemenea, în cazul în care ne este impus de lege, transmitem datele dumneavoastră către anumite autorități de stat care pot să solicite astfel de date si informații. Astfel, putem transmite date si informații despre dumneavoastră

 • Autorităților competente de reglementare a unor domenii specifice (cum ar fi domeniul medical), procurori și alți destinatari responsabili de punerea în aplicare a normelor privind transparența, precum și legile comerciale, civile, penale și/sau legile administrative;
 • Autorităților, instanțelor, părților într-un litigiu, în măsura necesară pentru a respecta orice lege, reglementare, proces legal sau cerere guvernamentală aplicabilă;
 • Consilieri profesioniști sau auditori, cum ar fi consilieri fiscali, auditori financiari, avocați, asiguratori, bănci și alți consilieri profesioniști externi din țările în care activăm.

Promovarea serviciilor / proiectelor noastre este realizată prin campanii de promovare punctuale sau recurente prin intermediul paginilor companiei noastre din cardul rețelelor de socializare precum Facebook, Instagram sau după caz, Linkedin. NEWGEN REAL ESTATE nu prelucrează date cu caracter personal care vă aparțin la nivelul acestor rețele. Astfel, dacă ne contactați prin funcția de mesagerie (chat) disponibilă în pagina dedicată, se va aplica Politica de confidențialitate Facebook, Instagram sau a rețelei de socializare respective, pe care vă recomandăm să o accesați în vederea obținerii mai multor informații privind modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de aceste companii.

 

Politica de confidențialitate Facebook

Politica de confidențialitate Instagram

Politica de confidențialitate Linkedin

 

Cat timp vă prelucram datele (perioada de stocare)?

Datele personale referitoare la interacțiunile dumneavoastră cu noi vor fi șterse conform termenelor de retenție stabilite în cadrul Politicii de retenție.

 

Sesizări, întrebări si reclamații

În funcție de situație, aveți anumite drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale. Aveți dreptul să:

 • Solicitați acces la datele dumneavoastră personale
 • Solicitați rectificarea datelor dumneavoastră personale
 • Solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale
 • Solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale
 • Solicitați portabilitatea datelor, în măsura în care sunt întrunite condițiile portabilității datelor personale
 • Dreptul de a nu fi supus/supusă unui proces automat de decizie sau realizare unor activități de creare de profiluri
 • Obiectați pe motive specifice situației dumneavoastră
 • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)
 • Puteți exercita aceste drepturi online utilizând adresa de mail a persoanei responsabile cu prelucrarea solicitărilor privind prelucrarea datelor personale: vanzari@newgen-rezidentiale.ro

 

Informațiile Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, România

Website: https://www.dataprotection.ro/      

 

Informații suplimentare pentru situații specifice

Datele dumneavoastră personale sunt solicitate în scopul realizării interacțiunii respective cu dumneavoastră, astfel cum este stabilită prin formularului de contact de pe website, prin transmiterea unui mail direct sau telefon. Dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră personale nu vă putem transmite oferte personalizate, informații despre proiectele noastre viitoare, despre stadiul de edificare al acestora sau nu putem stabili o comunicare continuă cu dumneavoastră.

 

Modificări ale acestei declarații de protecție a datelor

Deoarece colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră se pot schimba în timp, vă rugăm să mențineți datele de profil actualizate, sau să ne solicitați actualizarea acestora, ori de câte ori intervin schimbări, pentru a reflecta întotdeauna corect practicile noastre de prelucrare a datelor.

Vă recomandăm să revizuiți din când în când prezenta Politică de confidențialitate pe care o putem modifica oricând, în măsura în care au intervenit schimbări legislative sau dacă au intervenit schimbări în activitatea noastră de business.  

 

Operatorul datelor cu caracter personal și informații de Contact

Operatorul și entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:

Societatea Comercială NEWGEN REAL ESTATE S.R.L.

Adresa sediului social: București, str. Turnu Măgurele, nr. 270D, corp. B, et.1, bir.7, cam.1, sector 4

Ne puteți contacta prin:

E-mail: vanzari@newgen-rezidentiale.ro

Telefon: (+40)215 280 434(apel cu tarif normal în România, în rețeaua Orange)

Prin poștă la adresa de mai sus.

 

 

© NEWGEN REAL ESTATE – Ultima versiune: octombrie 2021

× Whatsapp